Sistem menadžmenta energijom - Energetska efikasnost

ISO 50001

Nastao je kao odgovor na zahteve za očuvanje životne sredine, energetsku efikasnost i održivi razvoj.

Standard ISO 50001 je kompatibilan sa svim standardima iz serije sistema menadžmenta koje je objavio ISO organizacija i može se primeniti u svim organizacijama bez obzira na veličinu i delatnost.

Sistem menadžmenta energijom daje osnove za razvoj plana upravljanja energijom i rešavanja kritičnih aspekata energetske efikasnosti, uključujući upotrebu energije, merenje, praćenje, izveštavanje, razvoj i praksu javne nabavke, te druge promenljive koje se mogu meriti i pratiti.

ISO 50001 izričito zahteva da organizacija utvrdi indikatore preko kojih će pratiti učinak na polju energetske efikasnosti.

Sistem menadžmenta energijom ISO 50001 uključuje:

ISO 50001 ne uključuje obavezujuće ciljeve za poboljšanje energetske efikasnosti, umesto toga, on osigurava okvir kroz koji svaka organizacija može postaviti i sprovoditi svoje ciljeve za poboljšanje energetske efikasnosti.

Standard je dizajniran za široku upotrebu u industrijskim postrojenjima, zgradama i drugim organizacijama.

Usvajanjem i primenom principa ISO 50001 mogao bi uticati na smanjenje potrošnje energije na globalnom nivou do 60% u mnogim privrednim sektorima.