demo-attachment-102-Group-33
demo-attachment-102-Group-33
Slider-1

DOBRODOŠLI

Alcumus
ISOQAR

Alcumus ISOQAR je akreditovano sertifikaciono telo ovlašćeno za sertifikaciju menadžment sistema, sertifikaciju proizvoda, inspekciju i sertifikaciju osoblja.

Alcumus
ISOQAR
Specifikacija

Brz dogovor

Bez obzira da li se raspitujete o sertifikaciji ili vam je hitno potrebna sertifikacija ISOQAR je u mogućnosti da u najkraćem roku izvrši ocenjivanje vašeg sistema.

Naš pristup

Nema potrebe da ocenjivanja budu traumatična iskustva. Alcumus ISOQAR-ovi ocenjivači se odabrani na osnovu svoje stručnosti i pristupačnosti.

Rezultati

Alcumus ISOQAR je sertifikovao više stotina kompanija širom sveta po osnovu različitih ISO standarda. Ovaj broj iz dana u dan se uvećava.

demo-attachment-117-Path-18
demo-attachment-118-Path-19
demo-attachment-119-Path-948
demo-attachment-115-Group-11
demo-attachment-116-Path-17
rukovanje

NEŠTO O NAMA

Ko je
Alcumus ISOQAR?

Alcumus ISOQAR je akreditovano sertifikaciono telo ovlašćeno za sertifikaciju menadžment sistema, sertifikaciju proizvoda, inspekciju i sertifikaciju osoblja.

demo-attachment-115-Group-11

MENADŽMENT SISTEMI

Alcumus ISOQAR je sertifikovao
na stotine kompanija

Alcumus ISOQAR, je sertifikovao više stotina kompanija širom sveta po osnovu različitih ISO standarda. Ovaj broj iz dana u dan se uvećava. Sve veći broj kompanija shvata prednost sertifikacije sa Alcumus ISOQAR, što pokazuju i naše mnogobrojne reference. 

ISO 9001

Sistemi menadžmenta kvalitetom

ISO 14001

Sistemi menadžmenta životnom sredinom

ISO 45001

Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

HACCP, ISO 22000

Standardi za bezbednost hrane

ISO 27001

Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija

ISO 50001

Sistem menadžmenta energijom - Energetska efikasnost