Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

ISO 14001

Šta je ISO 14001?

ISO 14001 je međunarodno priznati standard za upravljanje životnom sredinom u preduzećima, koji propisuje kontrole za one aktivnosti koje imaju uticaja na životnu sredinu.

U njemu se postavljaju zahtevi za sistem menadžmenta životnom sredinom, omogućavajući organizacijama da uspostave politiku zaštite životne sredine i ciljeve koji uzimaju u obzir relevantne pravne i druge zahteve.

Iako ne određuje kriterijume za zaštitu životne sredine, on obuhvata pitanja zaštite životne sredine na koja organizacija može da utiče ili da ih kontroliše.

Proverite da li je vaš ISO 14001 sertifikat akreditovan.

Nisu svi sertifikati jednaki. Morate da budete sigurni da je vaš sertifikat izdalo telo koje je akreditovano. UKAS akreditovano sertifikaciono telo poput Alcumus ISOQAR prolazi redovne stroge provere od strane Akreditacionog tela UKAS kako bi utvrdilo da li radimo po najvišim standardima. 

To znači da kada imate sertifikat od UKAS akreditovanog sertifikacionog tela, možete biti sigurni u njegovu vrednost. Potvrde koje izdaju organi koji nisu UKAS akreditovani često se ne prihvataju. UKAS akreditovani sertifikati prihvaćeni su širom sveta kao dokaz da ispunjavate globalne standarde i najbolje prakse.

Zašto posedovati sertifikat ISO 14001?

Sertifikat za ISO 14001 pokazuje da je vaša organizacija posvećena pitanjima zaštite životne sredine i da proaktivno radi na tome da minimizira svoj uticaj na životnu sredinu, na primer, stvarajući manje otpada, način na koji postupa i rukuje otpadom, povećava energetsku efikasnost i njegovu upotrebu.

Takođe donosi komercijalne prednosti unapređenjem javnog imidža organizacije. Budući da mnogi javni i privatni sektori čine ISO 14001 zahtevom za one sa kojima rade standard će izoštriti konkurentsku prednost organizacije prilikom traženja tendera javnog i privatnog sektora ili podnošenja zahteva za uključenje u lanac snabdevanja.

Neprekidno unapređenje ugrađeno je u sve standarde sistema upravljanja, pa ISO 14001 kontinuirano poboljšava životnu sredinu, što dovodi do dodatnih ušteda i operativne efikasnosti.