Sertifikacija

ISOQAR je sertifikovao na hiljade kompanija širom sveta po osnovu različitih ISO standarda. Ovaj broj iz dana u dan se uvećava. Sve veći broj kompanija shvata prednost sertifikacije sa ISOQAR- om, naša praktičnost i pristupačnost imaju za posledicu da sve veći broj konsultanata preporučuje nas kao ocenjivačku kuću.

ISO 9001

Sistem menadžmenta kvalitetom

ISO 14001

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

EN 1090

Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija

HACCP, ISO 22000

Standardi za bezbednost hrane

ISO 27001

Sistem menadžmenta bezbednošcu informacija

ISO 50001

Sistem menadžmenta energijom - Energetska efikasnost

ISO 20000-1

Informacione tehnologije – upravljanje uslugama

ISO 22301

Društvena bezbednost - Sistem menadžmenta kontinuiteta poslovanja

ISO 26000

Uputstvo o društvenoj odgovornosti

ISO 27701

Sistem menadžmenta informacijama o privatnosti

ISO 37001

Sistem upravljanja protiv mita i korupcije

ISO 55001

Sistem za upravljanje imovinom

ISO 45001

Standard koji definiše zahteve za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu