Sistem menadžmenta informacijama o privatnosti

ISO 27701

Vi i zaposleni u Vašoj organizaciji imate pravo na zdravo i bezbedno radno okruženje. Najbolji način da ovo obezbedite je uvođenje međunarodno priznatog standarda za upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu – OHSAS 18001. Naši konsultanti poseduju stručnost i iskustvo za implementaciju zahteva ovog standarda.

Implementirani zahtevi OHSAS 18001 znači da je Vaš sistem upravljanja pod nadzorom i u skladu sa najboljim standardima i praksama bezbednosti i zdravlja na radu.

Ovaj međunarodni standard je široko rasprostranjen u svim zemljama u kojima je razvijena svest o rizicima vezanim za radna mesta. Cilj standarda je eliminacija i minimiziranje rizika za zaposlene kojima oni  mogu biti izloženi na svojim radnim mestima.

Identifikacija opasnosti, procena rizika, proces kontrole rizika i rezultati kontrole rizika su osnova celokupnog sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Koristi od Sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu zaposlenih su višestruke:

OHSAS 18001:2007 je nova dopunjena verzija standarda, koji je harmonizovan sa standardima ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 radi lakše međusobne integracije u jedinstven sistem menadžmenta.